JAPAN - K 6221 Ghi Đen
- 35%

JAPAN - K 6221 Ghi Đen

490.000₫
750.000₫
JAPAN - K9102
- 37%

JAPAN - K9102

490.000₫
780.000₫
Dior 3110
- 27%

Dior 3110

440.000₫
600.000₫
Gọng kính
- 38%
Gọng kính
- 38%

2 lớp - JAPAN 5003 Đen

550.000₫
680.000₫
2 lớp -JAPAN 2132
- 17%

2 lớp -JAPAN 2132

580.000₫
700.000₫

2 lớp - JP2181

550.000₫
680.000₫
LUTTO Vàng
- 20%

LUTTO Vàng

800.000₫
1.000.000₫
Gucci 0572
- 28%

Gucci 0572

795.000₫
1.100.000₫
V-SOUTHSIDE TRONG 2021 (chấm đen)
- 25%

V-SOUTHSIDE TRONG 2021 (chấm đen)

690.000₫
920.000₫
Gọng kính Montblanc MB 8124 
- 23%

Gọng kính Montblanc MB 8124 

576.000₫
750.000₫
Gọng Cận Bellit 2212 , 2214
- 16%

Gọng Cận Bellit 2212 , 2214

420.000₫
500.000₫
GG 0158
- 20%

GG 0158

560.000₫
700.000₫
GG 6425
- 22%

GG 6425

528.000₫
680.000₫
Gọng kính Porsche P 9298
- 20%

Gọng kính Porsche P 9298

520.000₫
650.000₫
V-SOUTHSIDE TRONG ( chấm Vàng )
- 22%

V-SOUTHSIDE TRONG ( chấm Vàng )

690.000₫
880.000₫
Bellit 2214
- 16%

Bellit 2214

420.000₫
500.000₫
Gọng cận PARIM
- 20%

Gọng cận PARIM

320.000₫
400.000₫
Gọng cận Dolce&Gabbana DG18
- 27%

Gọng cận Dolce&Gabbana DG18

550.000₫
750.000₫
Gọng kính Montblanc MB38
- 22%

Gọng kính Montblanc MB38

544.000₫
700.000₫
Gọng kính Montblanc MB 8131
- 20%

Gọng kính Montblanc MB 8131

576.000₫
720.000₫